A

Rozmiar tekstu:

Kontrast:

Wybierz język:

Grupa AF

Artykuły

Światowy Dzień Świadomości Dostępności 2020

Światowy Dzień Świadomości Dostępności 2020

Osoby z niepełnosprawnościami, mimo różnych ograniczeń, też mają prawo do korzystania z zasobów cyfrowego świata – świadomość tego zagadnienia i promocja dobrych praktyk to główny Światowego Dnia Świadomości Dostępności (Global Accessibility Awareness Day). Dla Fundacji Biznes Bez Barier to dobra okazja, żeby przypomnieć wszystkim, że nasze cele statutowe doskonale odzwierciedlają tę ideę: promujemy i wdrażamy cyfrową równość.

Idea tego dnia ma swoje początki w 2011 r., kiedy amerykański twórca stron internetowych Joe Devon na jednym z blogów stwierdził, że większość twórców stron kładzie nacisk na estetykę, zapominając o najważniejszej kwestii, czyli o jej użyteczności.

Sama tematyka dostępności stron sięga lat dziewięćdziesiątych. W roku 1999 światło dzienne ujrzał stworzony przez konsorcjum W3C dokument WCAG 1.0, wyznaczający pierwsze standardy dostępności stron internetowych. Postęp technologiczny w dziedzinie tworzenia stron i aplikacji internetowych zmusił autorów do rozwinięcia tych standardów. W 2008 r. wydano dokument WCAG 2.0., który reguluje tematykę praw osób z niepełnosprawnościami do korzystania z internetu czy aplikacji mobilnych.

Warto dodać, że obecnie aktualną wersją jest WCAG 2.1. Jak opisać WCAG 2.1 jednym zdaniem? To Internet bez barier.

Powrót na stronę główną