A

Rozmiar tekstu:

Kontrast:

Wybierz język:

Grupa AF

Artykuły

Zdjęcie autora artykułu Artur Król
Artur Król
Marketing Specialist

Od 13 lat koncentruje się na tematyce skupionej wokół digital marketingu. Specjalizuje się zwłaszcza w zakresie analityki internetowej oraz SEM/SEO, prowadzi działania z zakresu marketing automation.


Kolejne fundusze na usuwanie barier z PFRON

270 tys. zł taką kwotę dofinansowania zakupu autobusu lub do 90 tys. zł na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich mogą wnioskować samorządy, kierując wnioski  do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Środki na zakup pojazdów pochodzą z kolejnej edycji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2020. W ramach programu oferowane są możliwości  wsparcia finansowego w siedmiu obszarach. Między innymi na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, tworzenie spółdzielni socjalnych, zakładanie warsztatów terapii zajęciowej czy przeprowadzenie modernizacji w obiektach już istniejących. Dofinansowanie wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji osób niepełnosprawnych, zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, a także likwidację barier transportowych. Poza samorządami, w niektórych obszarach mogą wnioskować o pieniądze również organizacje pozarządowe oraz zarządcy nieruchomości.

Każdy obszar posiada limity dofinansowania. I tak w programie obejmującym likwidację barier architektoniczno-komunikacyjnych w budynkach dotacja wynosi do 150 tys. zł. Zakup autobusu lub samochodu (tzw. mikrobus) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, to kwoty odpowiednio 270 tys. zł lub 90 tys. zł. Z kolei przewidziana w programie maksymalna kwota wsparcia na tworzenie jednego miejsca w spółdzielni socjalnej to 34 tys. zł, a w warsztacie – 15 tys. zł (na remont infrastruktury działającej jednostki można dostać nie więcej niż 160 tys. zł).

Powrót na stronę główną