A

Rozmiar tekstu:

Kontrast:

Wybierz język:

Grupa AF

Likwidujemy bariery

Audyt dostępności cyfrowej

Kompleksowe badanie stron i serwisów internetowych oraz aplikacji mobilnych pod kątem dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Rezultatem audytu jest obszerny raport zgodności z międzynarodowymi standardami WCAG, wskazujący potencjalne bariery dostępności oraz sposoby ich rozwiązania.

Do kogo?

jednostki administracji samorządowej i centralnej

organizacje pożytku publicznego

przewoźnicy

zarządcy infrastruktury komunikacyjnej

sklepy internetowe

firmy przestrzegające zasad społecznej odpowiedzialności biznesu

instytucje edukacyjne

twórcy i administratorzy systemów internetowych

projektanci interfejsów cyfrowych i mobilnych

deweloperzy i właściciele aplikacji mobilnych i inni

CO ZYSKUJESZ?

Serwis internetowy zgodny z wymogami WCAG 2.0, który swobodnie mogą obsługiwać różni użytkownicy, bez względu na wiek, niepełnosprawność, posiadany sprzęt czy oprogramowanie. Dzięki temu Internet staje się przyjazną, pozbawioną barier przestrzenią, a Ty dajesz szansę grupom wykluczonym na skorzystanie z Twoich usług.

NA CZYM POLEGA WYKONANIE AUDYTU?

1 Krok pierwszy

Przegląd serwisu

Ustalamy priorytety i scenariusz audytu. Część zadań wykonają zautomatyzowane walidatory, a część nasi eksperci.

2 Krok drugi

Lista kontrolna

Zgodna z wytycznymi WCAG i przygotowana dla każdego testera, który koordynuje prace i zbiera wyniki poszczególnych testów.

3 Krok trzeci

Testy i ocena wyników

Konfrontujemy wyniki z praktycznym zastosowaniem danej użyteczności na stronie i kwalifikujemy ją jako barierę istotną lub nieistotną.

4 Krok czwarty

Raport Dostępności Cyfrowej

Przygotowujemy raport dostępności cyfrowej serwisu, który zawiera wskazówki dotyczące eliminacji barier dostępności.

5 Krok piąty

Raport weryfikujący

Po wprowadzeniu zaleconych zmian ponownie sprawdzamy dostępność serwisu i oceniamy jego zgodność z wymogami WCAG.

Zamów audyt

Audyt dostępności architektonicznej

Analiza dostępności budynków i obiektów użyteczności publicznej dla osób z różnymi typami niepełnosprawności, osób z wózkami dziecięcymi, osób starszych i dzieci.

Audyt dostępności może być przeprowadzony na etapie tworzenia projektu architektonicznobudowlanego czy wykonawczego lub dla już istniejących obiektów i przestrzeni – przed ich modernizacją lub jako informacja o faktycznej dostępności.

Do kogo?

jednostki administracji samorządowej i centralnej

deweloperzy

jednostki służby zdrowia

zarządcy infrastruktury komunikacyjnej

instytucje edukacyjne

firmy przestrzegające zasad społecznej odpowiedzialności biznesu

CO ZYSKUJESZ?

Audyt dostępności architektonicznej pozwala wskazać konkretne rozwiązania, które zagwarantują dostępność obiektu dla osób o szczególnych potrzebach. Dzięki temu mogą one bez problemów i w komfortowych warunkach korzystać z budynków, biur, punktów usługowych czy rozrywkowych oraz innych miejsc w przestrzeni publicznej.

NA CZYM POLEGA WYKONANIE AUDYTU?

1 Krok pierwszy

Analiza dostępności

Sprawdzamy dostępność architektoniczną obiektu podczas wizji lokalnej oraz na podstawie przedstawionych do wglądu planów architektonicznych.

2 Krok drugi

Raport Dostępności Architektonicznej

Przygotowujemy raport dostępności architektonicznej, w którym nasi eksperci diagnozują i opisują bariery architektoniczne audytowanego obiektu.

3 Krok trzeci

Rekomendacja rozwiązań

Opracowujemy konkretne rekomendacje rozwiązań, będące podstawą do wykonania szczegółowych projektów oraz prac adaptacyjnych.

Zamów audyt