Specjalista ds. audytów energetycznych

Fundacja Biznes Bez Barier została beneficjentem środków KPO z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach naboru w programie „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025.

W związku z tym zachęcamy do udziału w rekrutacji na stanowisko:

Specjalista ds. audytów energetycznych

Oferta pracy oraz szkolenia adresowana jest do osób z niepełnosprawnościami, które chcą nabyć teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie sporządzania:

 • świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynków stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową,
 • audytów energetycznych i remontowych wykonywanych m.in. w celu wykorzystania wsparcia z Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (Bank Gospodarstwa Krajowego),
 • audytów efektywności energetycznej w ramach ustawy o efektywności energetycznej w celu pozyskania „białych certyfikatów”,
 • dokumentacji w ramach Programu „Czyste Powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe z tytułem zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera,
 • alternatywnie studia wyższe inne niż wyżej wymienione oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,
 • alternatywnie uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • biegła obsługa komputera oraz pakietu MS Office,
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie w pełni praw publicznych oraz niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Oferujemy:

 • zdobycie nowych umiejętności dzięki szkoleniom oraz pracy w doświadczonym zespole,
 • umowę o pracę lub inną, ustaloną formę,
 • pracę w trybie hybrydowym,
 • przewóz pojazdem dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • telefon służbowy,
 • benefity: prywatna opieka medyczna i karta Multisport.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@biznesbezbarier.org 

Wyślij swoje CV

Proszę o przesłanie CV wraz z klauzulą o ochronie danych