A

Rozmiar tekstu:

Kontrast:

Wybierz język:

Grupa AF

Pracodawca

Rekrutacja pracowników
z niepełnosprawnością

Jesteśmy osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, dlatego, bazując na własnym doświadczeniu, wiemy, jak możemy pomóc pracodawcom w przeprowadzeniu rekrutacji osób podobnych nam. Dlatego – co jest niezwykle istotne – rekrutujemy tylko i wyłącznie SKUTECZNYCH i NAJLEPSZYCH pracowników, zorientowanych na mierzalne cele zawodowe.

Do kogo?

Przedsiębiorcy, którzy poszukują
wykwalifikowanych pracowników z niepełnosprawnością.

Co zyskujesz?

Zwrot kosztów szkoleń i wyposażenia stanowiska pracy
(*w zależności od spełnienia wymagań powiatowych bądź wojewódzkich urzędów pracy)
Pracodawca, inwestując w rozwój zawodowy pracownika, może zwrócić się z wnioskiem do PFRON o refundację kosztów szkoleń (nawet do 70%). Należy też pamiętać, że niepełnosprawność niejedno ma imię i każdy jej rodzaj będzie wymagać indywidualnego przystosowania do potrzeb stanowiska pracy. W grę wchodzi np. zakup odpowiedniego oprogramowania, urządzeń czy mebli biurowych.

Obniżenie obowiązkowej wpłaty do PFRON
Jeżeli jesteś pracodawcą niepublicznym zatrudniającym co najmniej 25 pracowników etatowych, to 6% z nich musi być osobami z niepełnosprawnością. Jest to limit, którego niespełnienie skutkuje opłatą na rzecz PFRON. W przypadku 100 pracowników nieobsadzenie 6 etatów osobami z niepełnosprawnością oznacza ok. 12 255 zł kosztu miesięcznie, którego można uniknąć, zatrudniając osoby z niepełnosprawnością. Dodatkowo, spełniając próg zatrudnienia 6%, można uzyskać dofinansowania do kosztów płacy w wysokości nawet 1800 zł za osobę.

CSR, strategia komunikacyjna firmy i employer branding
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) – to teoria według której przedsiębiorca w swoich biznesowych działaniach uwzględnia ważny interes społeczny. Pracodawca w oczach klientów i interesariuszy wzmacnia swój wizerunek jako solidnego i uczciwego partnera, i inwestuje w zasoby ludzkie, do tej pory pomijane. Ewentualne wydatki są źródłem innowacji i rozwoju przedsiębiorstwa, a nie ich kosztem.

Budowanie empatii i wartości zespołu
Zgrany zespół, składający się z ambitnych pracowników, to połowa sukcesu w realizacji zadań. Z doświadczenia wiemy, że osoba z niepełnosprawnością, której dano szansę, charakteryzuje się niezwykłą sumiennością w wykonywaniu swoich zadań, co z natury rzeczy wpłynie na morale i ambicje pozostałych pracowników, którzy po wspólnym sukcesie docenią słuszność decyzji pracodawcy.

Na jakich stanowiskach mogą pracować osoby z niepełnosprawnością?

Odpowiedź może być dla niektórych zaskakująca, ponieważ nie ma ograniczeń w tym zakresie. Rodzajów niepełnosprawności jest bardzo wiele, niektóre są niewidoczne, inne utrudniające pewne czynności. Istotne jest dostosowanie charakteru pracy do posiadanej dysfunkcji.

Jak przebiega proces naszej usługi?

1 Krok pierwszy

Określenie z klientem profilu idealnego kandydata

2 Krok drugi

Proces rekrutacyjny

3 Krok trzeci

Weryfikacja dokumentacji

4 Krok czwarty

Prezentacja kandydatów klientowi

5 Krok piąty

Wsparcie w zatrudnieniu, procesie kadrowym

Partner

Praca Bez Barier
Komercyjna Agencja Pracy, która rekomenduje pracowników wyłącznie spośród sprawdzonych i wykwalifikowanych osób Głuchych i Słabosłyszących. Pomaga w szkoleniu pracownika w nowym środowisku pracy oraz obowiązkach. Przekazuje niezbędną wiedzę w procesie zatrudniania osoby Głuchej lub Słabosłyszącej, pomaga w adaptacji miejsc pracy do potrzeb Głuchego pracownika, by wszystkim pracowało się komfortowo.

Wsparcie merytoryczne
Zamów usługę