A

Rozmiar tekstu:

Kontrast:

Wybierz język:

Grupa AF

Pracodawca

Audyt dostępności zawodowej

Audyt istniejących lub powstających stanowisk pracy pod kątem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych. W ramach tej usługi pracodawca otrzymuje również rekomendacje stanowisk, na które mogą być rekrutowane osoby niepełnosprawne z poszczególnymi grupami niepełnosprawności.

Do kogo?

Firmy lub organizacje planujące
zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

CO ZYSKUJESZ?

Audyt dostępności zawodowej wskazuje konkretne rozwiązania, które pozwalają na precyzyjne zaplanowanie procesu rekrutacji osób niepełnosprawnych na określone stanowiska. Dzięki temu pracodawca zyskuje pracownika o odpowiadających mu kompetencjach, a osoba z niepełnosprawnością otrzymuje szansę rozwoju zawodowego i podniesienia jakości swojego życia.

NA CZYM POLEGA WYKONANIE AUDYTU?

1 Krok pierwszy

Analiza dostępności

Analizujemy dostępność istniejących lub powstających stanowisk pracy pod kątem ich przystosowania do osób niepełnosprawnych o różnych typach dysfunkcji.

2 Krok drugi

Raport Dostępności Zawodowej

Przygotowujemy raport zawierający opis ewentualnych barier, które mogą wystąpić u pracodawcy w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

3 Krok trzeci

Rekomendacja rozwiązań

Opracowujemy rekomendacje rozwiązań w zakresie architektonicznym, pozwalające na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na różne stanowiska pracy.

Zamów audyt

Usługi doradcze

Opracowanie wytycznych pozwalających dostosować wybrane stanowiska do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przepisów prawnych, rozwiązań architektonicznych i ergonomicznych, zasad BHP, kwestii czasu oraz trybu pracy.

Do kogo?

Firmy lub organizacje planujące
zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

CO ZYSKUJESZ?

Usługi doradcze w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych pozwalają uzyskać pełen zakres informacji na temat obowiązujących przepisów prawa. Dzięki temu proces rekrutacji staje się jeszcze łatwiejszy i efektywniejszy, a stanowiska pracy odpowiednio dostosowane do pracowników z różnymi dysfunkcjami.

NA CZYM POLEGA WYKONANIE AUDYTU?

1 Krok pierwszy

Analiza dostępności

Analizujemy dostępność istniejących lub powstających stanowisk pracy pod kątem ich przystosowania do osób niepełnosprawnych o różnych typach dysfunkcji.

2 Krok drugi

Raport Dostępności

Analizujemy dostępność istniejących lub powstających stanowisk pracy pod kątem ich przystosowania do osób niepełnosprawnych o różnych typach dysfunkcji.

3 Krok trzeci

Usługi doradcze

Opracowujemy rekomendacje rozwiązań w zakresie przepisów prawnych, rozwiązań architektonicznych i ergonomicznych, zasad BHP oraz w kwestii czasu i trybu pracy

Zamów audyt