A

Rozmiar tekstu:

Kontrast:

Wybierz język:

Grupa AF

Pracodawca

Audyt dostępności zawodowej

Audyt istniejących lub powstających stanowisk pracy pod kątem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych. W ramach tej usługi pracodawca otrzymuje również rekomendacje stanowisk, na które mogą być rekrutowane osoby niepełnosprawne z poszczególnymi grupami niepełnosprawności.

Do kogo?

Firmy lub organizacje planujące
zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

CO ZYSKUJESZ?

Audyt dostępności zawodowej wskazuje konkretne rozwiązania, które pozwalają na precyzyjne zaplanowanie procesu rekrutacji osób niepełnosprawnych na określone stanowiska. Dzięki temu pracodawca zyskuje pracownika o odpowiadających mu kompetencjach, a osoba z niepełnosprawnością otrzymuje szansę rozwoju zawodowego i podniesienia jakości swojego życia.

NA CZYM POLEGA WYKONANIE AUDYTU?

1 Krok pierwszy

Analiza dostępności

Analizujemy dostępność istniejących lub powstających stanowisk pracy pod kątem ich przystosowania do osób niepełnosprawnych o różnych typach dysfunkcji.

2 Krok drugi

Raport Dostępności Zawodowej

Przygotowujemy raport zawierający opis ewentualnych barier, które mogą wystąpić u pracodawcy w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

3 Krok trzeci

Rekomendacja rozwiązań

Opracowujemy rekomendacje rozwiązań w zakresie architektonicznym, pozwalające na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na różne stanowiska pracy.

Zamów audyt

Koordynator ds. Dostępności

Oferujemy, na zasadach outsourcingu, usługi koordynatora ds. dostępności, który w podmiotach z sektora finansów publicznych odpowiada za wdrażanie programowych zasad dostępności. Dlaczego warto skorzystać z usługi outsourcingu Koordynatora ds. Dostępności?

Do kogo?

Dla podmiotów z sektora finansów publicznych

CO ZYSKUJESZ?

Powierzając nam przedmiotowe zadanie, odpowiadamy za koordynację całego procesu dostępności na wszystkich jego etapach, dzięki czemu podmiot sektora finansów publicznych zaoszczędza czas i środki.

NA CZYM POLEGA USŁUGA?

1 Krok pierwszy

Planowanie

Tworzymy politykę oraz plan dostępności instytucji.

2 Krok drugi

Wdrażanie

Implementujemy opracowane założenia w każdym aspekcie działania organizacji (począwszy od dostępu cyfrowego, przez architekturę, obsługę osób niepełnosprawnych, zarządzanie wewnętrznymi zasobami ludzkimi, mając na uwadze poszerzanie ich kompetencji w zakresie obsługi oraz współpracy z osobami o indywidualnych potrzebach, etc.)

3 Krok trzeci

Dostęp do wiedzy

Edukujemy, organizujemy szkolenia i współpracujemy w celu umożliwienie zaangażowanym w projekt pracownikom zdobycie potrzebnej do realizacji założeń wiedzy.

4 Krok czawarty

Narzędzia

Dobieramy i wdrażamy stosowne rozwiązania, które umożliwiają realizację programu dostępności.

Zamów usługę