NASI SPECJALIŚCI

Współpracują z nami

EWA LEFIK-BABIASZ

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca akademicki w obszarze zarządzania funduszami europejskimi. Od 2003 roku zaangażowana we wdrażanie środków UE. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze procesów biznesowych. Zajmowała się wdrażaniem funduszy UE na rzecz przedsiębiorstw jako pracownik Instytucji Wdrażającej. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia kilkudziesięciu projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym projektów międzynarodowych o łącznej wartości ponad 200 mln zł. Członek wielu grup roboczych i ciał doradczych. Współdziałała z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych w tym w szczególności z osób z niepełnosprawnością umysłową. Aktywnie działa w obszarze dostępności w tym tworzenia dokumentów, prowadzenia diagnoz, opracowywania planów działania.

SEBASTIAN KAWECKI

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem i profesjonalnej obsłudze klienta. Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydziału Organizacji i Zarządzanie na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Doświadczony manager i dyrektor ds. wsparcia operacyjnego, zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz zarządzania projektami europejskimi. Od 2016 roku związany z projektami unijnymi. W latach 2016-2017 zajmował się analizowaniem lokalnego rynku Jednostek Samorządu Terytorialnego, a także analizą potrzeb strategicznych klientów. W latach 2017-2020 utworzył grupy realizujące projekty, a także zarządzał podległym zespołem w ramach biura projektów unijnych. Koordynował proces pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych, a także wdrażania projektów ze środków publicznych, m.in. w ramach programu Dostępność Plus skierowanego dla uczelni wyższych. W ostatnich latach zaangażowany w przeprowadzanie audytów architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych. Aktywnie uczestniczył w spotkaniach i pracach zespołów powiązanych z realizowanymi projektami, w tym projektami skierowanymi do osób z niepełnosprawnościami. Od 2019 roku swoje kompetencje i zainteresowania przekierowuje na znajomość programu Dostępność Plus oraz zasad równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności dla osób z niepełnosprwnościami.

GABRIEL OSIEWAŁA

Autorytet w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw, ekspert projektów europejskich. Wieloletni dyrektor finansowy. Członek zarządów oraz specjalista z wyższym wykształceniem menedżerskim i bogatym doświadczeniem w sektorze bankowym, w jednostkach edukacyjnych, naukowych i konsultingowych. Przeprowadzał analizy sprawozdań finansowych, opracowywał biznesplany, wnioski inwestycyjne, kredytowe i dotacyjne. Nauczyciel akademicki w obszarze finansów i rozwoju przedsiębiorstw. Posiada 15-letnie doświadczenie w obszarze projektów europejskich, Project Manager, ekspert w zakresie pisania i realizacji wniosków dotacyjnych dla przedsiębiorców w ramach programów regionalnych i ogólnopolskich, specjalista ds. raportowania, monitoringu i ewaluacji. Ponadto, ekspert programu „Dostępność Plus” dla placówek opieki zdrowotnej od początku jego wdrożenia w 2019 r. przez Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami.
Odpowiemy na wszystkie pytania, doradzimy i pomożemy.

NAPISZ DO NAS Otwarcie programu pocztowego na komputerze.
Powrót na stronę główną