O NAS

KIM JESTEŚMY?

Kreatorami świata, w którym osoby z niepełnosprawnością nie czują się ciężarem, nie trwają w przekonaniu własnej nieudolności; wręcz przeciwnie – realizują siebie, swoje marzenia, są aktywne zawodowo, wybierając pracę, zgodną z predyspozycjami i umiejętnościami. Pracują, zarabiając na swoje utrzymanie oraz rozwijając swoje pasje i plany zawodowe. Aktywnie im w tym pomagamy.

DZIAŁAMY DWUTOROWO

Pomagamy także pracodawcom, udowadniając im, że otwarcie się na pracowników z niepełnosprawnością przynosi szereg korzyści obu stronom, a formalności nie są tak skompilowane, jak mogłoby się wydawać. Dlatego zajmujemy się rekrutacją na różne stanowiska wśród skutecznych i zmotywowanych osób z niepełnosprawnością, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. W ten sposób promujemy otwarty rynek pracy i równe szanse dla każdego - bez względu na wiek, stan zdrowia czy rodzaj niepełnosprawności.

Zobacz, jak pomagamy pracodawcom

STAWIAMY NA DOSTĘPNOŚĆ

Wspieramy wszystkie działania promujące szeroko rozumianą dostępność. Przeprowadzamy także audyty, które sprawdzają, czy strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych spełniają prawne wymogi. Fundacja zajmuje się także audytami architektonicznymi i komunikacyjno-organizacyjnymi. Pomagamy też w pozyskiwaniu grantów w zakresie programów dostępnościowych.

Zapoznaj się z naszą ofertą audytów

REASUMUJĄC

Mówimy zdecydowane STOP wszelkiej dyskryminacji i wykluczeniu, nie tylko zawodowemu, mówimy głośne i stanowcze TAK dla wyrównania szans, szacunku do drugiej osoby, bez względu na jej stan zdrowia czy stopień lub rodzaj niepełnosprawności.

Zapoznaj się z naszymi programami

Władze Fundacji

uśmiechnięta twarz Magdaleny Raszdorf

MAGDALENA RASZDORF

Prezesem Fundacji Biznes Bez Barier jest Magdalena Raszdorf, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Université de Montréal w Kanadzie oraz certyfikowany Koordynator ds. Dostępności w Organizacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu długofalowymi projektami, Human Resources oraz z obszaru rynku kapitałowego. Od pięciu lat działa na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jest ekspertem z zakresu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

Powrót na stronę główną